Home

Het is een stug en traag gebeuren, die draad steeds maar door de stof halen. Het gaat langzaam en je krijgt geen vloeiende spontane lijn zoals bij een tekening, maar wat erop moet komt erop.

Het handschrift is daarbij ondergeschikt aan de betekenis van het beeld. De handeling, en als het goed is ook het eindproduct, bieden troost. Borduren geeft rust en ruimte tot contemplatie.

Borduren is goed voor de mens.